Според данните на Туристическия информационен център -Община Истанбул през миналата 2013-та година Базиликанската цистерна /Йеребатан сарнъджъ/ е била посетена от над 2 милиона души →

turkotravel:

МУЗИКА, ВЕСТИ, АКТУАЛНОСТ 4/2014

Според данните на Туристическия информационен център -Община Истанбул през миналата 2013-та година Базиликанската цистерна /Йеребатан сарнъджъ/ е била посетена от над 2 милиона души

Музика, вести, актуалност 4/2014
Изпратена 28.01.2014 13:58:03…
— 2 months ago with 5 notes